Бизнес прогнози, изготвени въз основа на данни

Има значителен брой методи и подходи, които се използват за целите на бизнес планирането. Бихте могли например да използвате подход „отдолу-нагоре“, като се фокусирате върху отделните елементи и впоследствие ги комбинирате. Възможно е също така да се използва подход „отгоре-надолу“ – тръгва се от общата картина и се върви към конкретната ситуация. Може да се използва и експертен подход, при който се разчита на опита на екипа в съответната област, или пък да се използва комбинация от горните варианти. Макар че в исторически план те често са се доказвали като доста ефективни, има няколко съществени проблема с тяхното използване:

  • Не е възможно да се оценят всички параметри с достатъчно висока точност на основата на предложените методи, особено при бързо променящи се обстоятелства
  • В случая на бизнес прогнозирането често е трудно да се отчете несигурността и поради това обикновено се използват точкови прогнози
  • Елементът, който прогнозирате, може да е свързан по много комплексен начин с други параметри и това да налага използването на сложни модели

Ако традиционните методи Ви вършат работа, най-вероятно можете да спрете дотук. Ако обаче достигате до границата на техните възможности, следващата логична стъпка са аналитичните инструменти за прогнозиране, разработени въз основа на данни. Те допринасят с много по-богати математически и статистически методи, които могат да се използват за изграждането на комплексни, динамични и отчитащи риска модели, които са в състояние да постигнат много повече в сравнение с традиционните модели.