Цялостна интеграция на аналитични инструменти с клиентски ИТ решения

За да бъдат използвани правилно, аналитичните модели често се налага да бъдат интегрирани директно в ИТ системите на клиента. Ако например имате ERP система и се налага да се извърши аналитична работа върху някой елемент, който управлявате в рамките на тази система, макар че може да е възможно да се експортират данните и да се направи анализ върху тях извън системата, понякога този подход не е желателен. Може да се налага изчисленията да се правят регулярно или пък да се използват в друго системи (напр. BI решение). В такава ситуация правилният подход би бил да се осигури начин за извличане на данните от програмния интерфейс на ERP системата Ви (или от Вашата база данни), да се направят изчисленията и да се върнат резултати директно в системата, която се нуждае от тях. Ние можем да изградим такива специализирани пълни процеси, които ще бъдат директно интегрирани с ИТ инфраструктурата Ви, така че комплексните аналитични инструменти, които създаваме, да бъдат интегрирани по гладък начин в бизнес процесите Ви.