Интегриране на анализа на данни и специализирани инструменти

– Специализирани аналитични решения с интерфейс за нуждите на крайния потребител

Разработването на решения за анализ на данни включва изграждането на модел, който се обучава с наличните данни, и последващото прилагане на модела за оценка на бъдещото поведение на целевите променливи. Макар че моделите, които ние разработваме, са типично реализирани в Python и R, това често пъти не е достатъчно в зависимост от конкретния случай на клиента. Ако нямате екипа и опита да използвате изградените модели, но въпреки това Ви се налага да ги прилагате често, тогава тези модели трябва да бъдат налични за употреба дори когато потребителите им нямат големи технически умения. Поради това, освен специализирани аналитични решения, ние можем да създадем и специализиран потребителски интерфейс за тях (например уеб приложение), така че крайните потребители да могат редовно да използват модела когато се налага. Това позволява сложни статистически и математически методи да бъдат предложени във вид на лесни за ползване и интуитивни инструменти, което създава значителна стойност за крайния потребител, спестява оперативно време и предлага значително по-добро потребителско възприятие.

– Цялостна интеграция на аналитични инструменти с клиентски ИТ решения

За да бъдат използвани правилно, аналитичните модели често се налага да бъдат интегрирани директно в ИТ системите на клиента. Ако например имате ERP система и се налага да се извърши аналитична работа върху някой елемент, който управлявате в рамките на тази система, макар че може да е възможно да се експортират данните и да се направи анализ върху тях извън системата, понякога този подход не е желателен. Може да се налага изчисленията да се правят регулярно или пък да се използват в друго системи (напр. BI решение). В такава ситуация правилният подход би бил да се осигури начин за извличане на данните от програмния интерфейс на ERP системата Ви (или от Вашата база данни), да се направят изчисленията и да се върнат резултати директно в системата, която се нуждае от тях. Ние можем да изградим такива специализирани пълни процеси, които ще бъдат директно интегрирани с ИТ инфраструктурата Ви, така че комплексните аналитични инструменти, които създаваме, да бъдат интегрирани по гладък начин в бизнес процесите Ви.

Одит на готовността за прилагане на аналитични инструменти

Въпреки че анализът на данни дава значителни предимства на бизнеса, често въпросът е дали имаме готовност да приложим аналитичен инструмент към ключовия проблем, пред който сме изправени, и дали разполагаме с необходимите данни, инфраструктура и екип, за да го приложим на практика. За целта ние предлагаме кратък стандартизиран одит на готовността за прилагане на аналитични инструменти, който има за цел да отговори на два прости въпроса: какво е състоянието на готовност на една организация да прилага инструменти за анализ на данни и какви са потенциалните подходи, които могат да се използват, за да се прилагат успешно такива инструменти в бъдеще. За да дадем отговори на тези въпроси, ние имаме нужда да получим две неща от Вас – едното е дефиниция на ключовия проблем, който се опитвате да решите, а второто е да получим достъп до екипа Ви и информация за инфраструктурата Ви, така че да можем да извършим анализа. Това представлява лесен и икономичен начин да навлезете в света на анализа на данни и да започнете да надграждате оттам нататък, за да използвате потенциала на Вашите данни на практика.