Машинно обучение в продажбите

Независимо дали е видимо или не, машинното обучение е водещ фактор в продажбите от много време насам. Докато техниките за машинно обучение не задължително са налични за по-малки компании и екипи директно, глобалните играчи като Amazon и eBay инвестират сериозно в AI. От автоматични преводи до прогнозиране на търсенето и предпазване от измами, машинното обучение става жизнено важно в продажбите. Гигантите в продажбите имат възможност да създават AI инструменти и да ги адаптират към техните търговци, така че алгоритмите за машинно обучение да станат достъпни и за търговците в техните платформи. Това дава ценни възможности на търговците, които обикновено нямат уменията или капитала да инвестират в машинно обучение. Докато човешката страна в използването на алгоритми може да се коментира, ефективността им изглежда напълно доминираща и ясно показва бъдеще, където те са водещ фактор в продажбите.

Каква е ситуацията при офлайн продажбите? Те засегнати ли са от AI? Докато физическите магазини изглежда закъсняват в процеса, техниките за машинно обучение също ги засягат по съществен начин. Роботи се включват в различни задачи – включително за обслужване на клиенти и за поддържащи задачи като управление на стоките и инвентара. Системи за виртуална реалност, подкрепени от машинно обучение, също навлизат в магазините, позволявайки по-пълно и завладяващо потребителско преживяване. Да не говорим за използването на машинно обучение в бак офиса, където те се използват от доста време за анализ на потребителско поведение, планиране на търсенето и прогнозиране на успеха на продукти. В известен смисъл машинното обучение е инструментът, който физическите магазини могат да използват, за да се конкурират с онлайн света и да върнат част от загубения пазарен дял.

Един основен аспект в машинното обучение обаче е доста важен и за двата свята и това е разбирането на потребителското настроение. Независимо дали сте онлайн или офлайн, търговските екипи трябва да знаят какво потребителите мислят за техните продукти и услуги. Докато фокус групите традиционно се използваха за да се разбере как потребителите виждат техните продукти, днешните потребители правят забележки в сайтове, пишат прегледи в блогове и правят коментари в социалните мрежи за продуктите, които купуват. В следствие на това, фокусът изглежда се измества от това да се тества продукта на малка група хора към намирането на инструменти да се скрейпва Интернет и да се намира директно какво потребителите мислят за вашия продукт или услуга. Тази задача не е тривиална, но предимствата са очевидни.

Можем ли тогава да кажем нещо интересно относно тенденциите в машинното обучение в онлайн и офлайн магазините, които очакваме да се случат? Ето три от тях:

  • Персонализиране. От много време съществуват прости алгоритми за определяне дали потребител може да купи даден продукт (например търсел го е наскоро), очакваме тази функция да стане много по-сложна и таргетирана в близко бъдеще. Онлайн сайтовете могат напълно да променят външния вид, усещането и показаните продукти на база на потребителя. Докато физическите магазини не могат да направят това по очевидни причини, това, което могат да правят, е да изпращат персонализирани промоции и таргетирани оферти, за да спечелят максимално от тяхната клиентска база. Ние смятаме, че както за онлайн, така и за офлайн магазините, способността да създават атрактивни оферти и да предлагат атрактивни продукти ще става все по-важна в бъдеще.
  • Автоматизация. Докато технологиите за автоматизация съществуват отдавна, изненадващо е колко малко автоматизация може да се види в малките онлайн магазини, дори в сравнение с модерните физически вериги от магазини. Причината става очевидна когато видим мащаба. Компании като Amazon инвестират огромни средства в автоматизация на база машинно обучение за задачи като управление на склада, планиране, прогнозиране на продажбите и др., което ги прави лидер в областта. Обаче търговците на тяхната платформа често са малки компании, които нямат уменията или капитала да инвестират сериозно в автоматизация. Вярваме, че това ще се промени в бъдеще, основно водено от стандартизирани инструменти, осигурявани от маркетплейс платформите или от техни партньори, които ще водят до повишена автоматизация в продажбите.
  • Индивидуализирани цени. Онлайн магазините от много време имат опцията да предлагат различни цени на различни потребители. Те могат да променят цените на база набор от параметри, включително потребителския профил, предишно поведение, текущо предлагане и търсене, така че да оптимизират продажбите. Докато физическите магазини не могат да направят това директно, те имат средства да го постигнат. Могат да използват таргетирани дискаунти, купони, индивидуализирани промоции, за да докарат потребителя до магазина и да направят продажба. Всичко това е възможно с AI. Комбинирайки големи количества от данни и вземайки решения на тяхна база не само е постижимо с AI, но е вероятно да стане важен фактор в продажбите в бъдеще.

https://www.ebayinc.com/stories/news/at-ebay-machine-learning-is-driving-innovative-new-approaches-to-search-experiences/

https://aws.amazon.com/machine-learning/

https://www.wsj.com/articles/amazon-scooped-up-data-from-its-own-sellers-to-launch-competing-products-11587650015

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2018/07/16/how-amazon-has-re-organized-around-artificial-intelligence-and-machine-learning/?sh=607578fb7361

https://www.techradar.com/news/how-enterprise-ai-will-change-brick-and-mortar-retail