Одит на готовността за прилагане на аналитични инструменти

Въпреки че анализът на данни дава значителни предимства на бизнеса, често въпросът е дали имаме готовност да приложим аналитичен инструмент към ключовия проблем, пред който сме изправени, и дали разполагаме с необходимите данни, инфраструктура и екип, за да го приложим на практика. За целта ние предлагаме кратък стандартизиран одит на готовността за прилагане на аналитични инструменти, който има за цел да отговори на два прости въпроса: какво е състоянието на готовност на една организация да прилага инструменти за анализ на данни и какви са потенциалните подходи, които могат да се използват, за да се прилагат успешно такива инструменти в бъдеще. За да дадем отговори на тези въпроси, ние имаме нужда да получим две неща от Вас – едното е дефиниция на ключовия проблем, който се опитвате да решите, а второто е да получим достъп до екипа Ви и информация за инфраструктурата Ви, така че да можем да извършим анализа. Това представлява лесен и икономичен начин да навлезете в света на анализа на данни и да започнете да надграждате оттам нататък, за да използвате потенциала на Вашите данни на практика.