Специализирани аналитични решения с интерфейс за нуждите на крайния потребител

Разработването на решения за анализ на данни включва изграждането на модел, който се обучава с наличните данни, и последващото прилагане на модела за оценка на бъдещото поведение на целевите променливи. Макар че моделите, които ние разработваме, са типично реализирани в Python и R, това често пъти не е достатъчно в зависимост от конкретния случай на клиента. Ако нямате екипа и опита да използвате изградените модели, но въпреки това Ви се налага да ги прилагате често, тогава тези модели трябва да бъдат налични за употреба дори когато потребителите им нямат големи технически умения. Поради това, освен специализирани аналитични решения, ние можем да създадем и специализиран потребителски интерфейс за тях (например уеб приложение), така че крайните потребители да могат редовно да използват модела когато се налага. Това позволява сложни статистически и математически методи да бъдат предложени във вид на лесни за ползване и интуитивни инструменти, което създава значителна стойност за крайния потребител, спестява оперативно време и предлага значително по-добро потребителско възприятие.