За нас

Кои сме ние

Dill Analytics е компания, работеща в сферата на аналитичните софтуерни инструменти за бизнеса и комплексните аналитични анализи, базирани на статистически алгоритми и алгоритми за машинно обучение. Компанията е основана през 2019 г. и вече има няколко създадени софтуерни продукта, както и други, които са в напреднала фаза на разработка.

Компанията предлага аналитични услуги на множество клиенти, включително Българска Телекомуникационна Компания, Софарма група, Геотехмин група, Неохим и множество други компании в реалния и финансовия сектор в България и Европа.

Нашата визия

Ние вярваме, че основният фактор за успех на компанията на бъдещето са данните. Нашият фокус е върху данните - от извличането на данни от правилните източници, през прочистването и обработката им, до комплексните аналитики върху тях, и накрая - приключвайки с интеграцията и внедряването на моделите за данни съобразно клиентската инфраструктура.

Ние искаме да разберем данните и как те засягат вашия бизнес, така че да Ви помогнем да развиете бизнеса си в бъдещето.

Нашият екип

Стефан Марков

Стефан има повече от 16 г. опит в мениджмънт, мениджърско консултиране, ИТ, бизнес софтуерен дизайн и внедряване, информационен анализ и моделиране, бизнес и процесна оптимизация, финансова отчетност и обучение. Стефан е работил по големи проекти с клиенти в Европа, Азия и Африка.

Андрей Василев

Андрей има над 20 г. опит в икономически изследвания, макроикономическо и математическо моделиране, и прогнозиране. Има докторска степен по приложна математика и дълги години е бил началник на отдел "Макроикономически изследвания" в БНБ. Андрей има дългогодишен опит в проекти, свързани със статистически и икономически анализи в България и чужбина. Андрей е преподавател в Софийския университет.

Николай Марков

Николай има повече от 17 г. опит във финансови консултации, анализи и оценки, включително в Big4 компании. Той е участвал и управлявал голям брой проекти, свързани с оценки за финансова отчетност, данъчни и др. цели, проектно финансиране, реструктуриране, due diligence, икономически анализ, M&A, обучения и др. Николай е член на CFA Institute и регистриран оценител.

Иво Моравски

Иво има над 20 г. опит с проекти за софтуерни разработки в разнообразни мащаби, географски райони, бизнеси, технологии, големина на екипа и методологии за управление на проекти. Различните приложения варират от мобилни проекти и уеб сайтове през ентерпрайз информационни системи и проекти от световен мащаб (като подизпълнител на IBM). Иво е работил основно с клиенти в Европа, Великобритания и САЩ.

Елена Василева-Корзюк

Елена има над 20 години опит с макроикономически и финансови анализи. Тя има значителен опит и знания в областта на банковото дело, моделирането и оценките. Тя е работила като ръководител на отдел анализи в банковия сектор, и има съществен опит с аналитики върху финансови и други данни.